Как да работим с Moodle - функции и настройки

За съжаление този наследен тип ресурс (file) още не е мигриран.