Как да отворим форум или чат в Moodle

За съжаление този наследен тип ресурс (file) още не е мигриран.