Как да направим въпроси от типа Множествен избот

За съжаление този наследен тип ресурс (file) още не е мигриран.