Как да направим тест с Moodle

За съжаление този наследен тип ресурс (file) още не е мигриран.