Въпроси тип Множествен избор

За съжаление този наследен тип ресурс (file) още не е мигриран.