Прескочи налични курсове

  Налични курсове

  Български език и литература за 8 клас

  Математика за 8 клас

  Английски език за 8 клас
  Английски език – СИП за 8 клас
  Химия и опазване на околната среда за 8 клас
  История и цивилизация за 8 клас
  География и икономика за 8 клас
  Биология и здравно образование за 8 клас

  Физика и астрономия за 8 клас

  Безопасност на движението за 8 клас
  Физическо възпитание и спорт за 8 клас
  Информационни технологии (за 8 клас)
  Български език и литература за 9 клас

  Математика за 9 клас

  Английски език за 9 клас
  Физика и астрономия за 9 клас
  Химия и опазване на околната среда за 9 клас
  История и цивилизация за 9 клас
  География и икономика за 9 клас
  Биология и здравно образование за 9 клас
  Психология и логика за 9 клас
  Информатика (на Английски език) за 9 клас
  Информационни технологии (на Английски език) за 9 клас
  Проекти и задачи по информатика (на Английски език) за 9 клас - СИП
  Композиция и графично моделиране - учебна практика

  Оформяне и представяне на проекти по ИТ (на Английски език) за 9 клас

  Флаш за 9 клас - СИП
  Рисуване 9 клас
  Физическо възпитание и спорт за 9 клас
  Оформянe и представяне на проекти по периферия - 10 клас
  Архитектури и периферни устройства - 10 клас
  Компютърни комуникации и мрежи - 10 клас (на английски език)
  Български език и литература за 10 клас
  Математика за 10 клас
  Английски език за 10 клас
  Немски език за 10 клас
  Физика и астрономия за 10 клас
  Химия и опазване на околната среда за 10 клас
  История и цивилизация за 10 клас
  География и икономика за 10 клас
  Биология и здравно образование за 10 клас
  Етика и право за 10 клас
  Информационни технологии (на Английски език) за 10 клас
  Форми на анимационните технологии за 10 клас
  Въведение в приложна пикселна и векторна компютърна графика (на Английски език) за 10 клас
  Електротехника (на Английски език) за 10 клас
  Рисуване за 10 клас
  Физическо възпитание и спорт за 10 клас
  Програмиране с JAVA - СИП
  Производствена практика за 11 клас
  Български език и литература за 11 клас
  Английски език за 11 - ти клас
  Немски език за 11 - ти клас
  История и цивилизация за 11 клас
  Философия 11 клас
  Физическо възпитание и спорт 11 клас
  Рисуване за 11 клас
  История на изкуството за 11 клас
  Обработка на изображения за 11 клас
  Въведение във векторната графика за 11 клас
  Програмиране (СС++) за 11 клас
  Структурна комбинаторика за 11 клас
  WEB дизайн (РНР) за 11 клас
  Основи на компютърната графика (ЗИП) за 11 клас
  Периферни устройства - проекти за 11 клас
  Компютърна графика - проекти за 11 клас
  Производствена практика за 12 клас

  Това е тестови курс за работа с Moodle. Във Форума към курса може да публикувате всякакви проблеми свързани с използването на този Moodle сайт!